Products Products
CAT-030a

 

桌面規格:1830 mm X 733 mm X 760 mm
椅面規格:
1830 mm X 294 mm X 430 mm
衍生檯面尺寸:
600 mm X 580 mm X 700 mm

此款野餐桌增設了一個衍生的檯面,可用來放置燒烤爐架

 

0 / 0
 
Rights belong to YiJin Industrial Co., Ltd. Copyright 2016, may not be copied
犀牛云提供企业云服务